Jak używać AI w edytorze wizualnym?

Tutaj sprawdź jak używać edytora wizualnego.

Wstawianie tekstu za pomocą edytora AI:

Poniżej znajduje się przykład użycia edytora AI z widżetem Edytor tekstu:

  1. Przeciągnij widżet Edytor tekstu na obszar roboczy.
  2. Kliknij ikonę Write with AI w sekcji Edytor tekstu na karcie Treść.

3. Spowoduje to wyświetlenie okna, w którym możesz wpisać polecenie.

4. Otrzymasz kilka sugestii, jak rozpocząć generowanie tekstu. Możesz zacząć od kliknięcia jednego z nich i edytowania go lub wstawienia własnego polecenia.

Uwaga: uzyskanie najlepszych wyników z tekstu generowanego przez sztuczną inteligencję w dużej mierze zależy od wprowadzonych danych wejściowych. Znacznie lepsze wyniki uzyskasz po „Napisz akapit o naszych książkach o podróżowaniu po Europie. Ton powinien być rzeczowy i podkreślać, że bardzo dobrze się na tym znamy, a nasze spostrzeżenia są unikatowe” niż w przypadku „Napisz opis naszych książek o podróżowaniu”.

5. Kliknij „Generate text”.

6. Kliknij „Use text”, aby wstawić treść do widżetu.

Dodatkowe opcje:

  1. Możesz dostosować tekst, wybierając Uprość język (Simplify language), Wydłuż go (Make it longer), Skróć (Make it shorter) lub Popraw pisownię i gramatykę (Fix spelling and grammar). Gdy jesteś zadowolony/a z tych poprawek, kliknij „Use text”.

2. Możesz również zmienić ton odpowiedzi oraz przetłumaczyć go.

Gdy jesteś zadowolony/a z tych poprawek, kliknij „Use text”.

Kolejne kroki:

Sprawdź również jak możesz wykorzystać AI za pomocą naszego Asystenta AI.