Jak używać Asystenta AI?

Nasz Asystent AI* wykorzystuje zaawansowane techniki przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego do interakcji z użytkownikami w sposób podobny do człowieka. Asystent AI jest zaprogramowany w taki sposób, aby rozumieć pytania, udzielać odpowiedzi, wykonywać zadania i wspierać Ciebie w różnych działaniach w Twoim sklepie, platformie kursowej i nie tylko.

1. Jak używać?

Aby użyć Asystenta AI przejdź do zakładki Asystent AI dostępnej w pasku bocznym po lewej stronie w kokpicie strony, następnie możesz zacząć rozmowę z Asystentem wpisując swoje pytanie w dedykowanym polu i klikając przycisk Wyślij.

 

2. W czym może pomóc Asystent? Przykładowe scenariusze.

  • Generowanie opisów produktów: Asystent może wspomagać w tworzeniu atrakcyjnych opisów produktów. Na podstawie informacji o produkcie (np. cech, funkcji, zastosowania) Asystent może generować opisy tekstowe, które są zarówno informacyjne, jak i przyciągające uwagę klientów.
  • Pomoc w tworzeniu treści społecznościowych: Asystent może pomóc w tworzeniu postów na platformach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram itp. Wystarczy podać temat lub treść, a Asystent może zaproponować pomysły na treści, stworzyć odpowiednie hasztagi lub pomóc w formułowaniu przekazu.
  • Generowanie tytułów i nagłówków: Asystent może pomóc w tworzeniu atrakcyjnych i zwięzłych tytułów produktów, nagłówków artykułów na bloga lub innych treści.
  • Tworzenie treści blogowych: Asystent może służyć jako narzędzie do generowania tematów i treści artykułów na bloga. Wystarczy podać ogólną koncepcję lub temat, a Asystent może dostarczyć pomysły na treść, wprowadzić informacje, przykłady i wskazówki, które mogą być wykorzystane do dalszej redakcji.
  • Korekta i edycja tekstów: Asystent może wspomóc w korekcie i edycji tekstów, takich jak opisy produktów, treści blogowe itp. Asystent może proponować poprawki gramatyczne, sugestie dotyczące stylu pisania oraz wskazywać na ewentualne błędy ortograficzne czy interpunkcyjne.
  • Inspiracja i generowanie kreatywnych treści: Asystent może dostarczać inspirujące pomysły na treści, np. na podstawie trendów rynkowych, preferencji klientów lub tematów aktualności. Asystent może dostarczać ciekawe fakty, statystyki lub historie, które można wykorzystać do tworzenia angażujących treści.
  • Określenie strategii marketingowej: Asystent może pomóc w opracowaniu strategii marketingowej dla Twojego produktu. Może proponować działania promocyjne, kampanie reklamowe, akcje e-mail marketingowe, udział w targach i wydarzeniach branżowych, współpracę z influencerami itp. Na podstawie analizy danych i trendów może dostarczać informacje, które pomogą w wyborze skutecznych działań marketingowych.
  • Rekomendacje dotyczące strategii cenowej: Asystent może analizować ceny produktów, konkurencję oraz dane dotyczące popytu i podaży. Na tej podstawie może sugerować optymalne strategie cenowe, takie jak elastyczne ceny, promocje, upusty itp., które przyczynią się do zwiększenia sprzedaży.
  • Pomoc w identyfikacji potencjalnych nisz rynkowych: Asystent może przeprowadzać analizę rynku, wyszukiwać nowe trendy i nisze, które mogą stanowić szansę dla sklepu. Może sugerować potencjalne produkty lub usługi, które można wprowadzić, aby zwiększyć sprzedaż i wyprzedzić konkurencję.
  • Monitorowanie konkurencji: Asystent może śledzić działania konkurencji, takie jak promocje, nowe produkty, zmiany cen itp. Na tej podstawie może dostarczać informacje na temat konkurencyjnego krajobrazu i sugestie dotyczące reakcji na działania konkurencji.

Ważne jest jednak pamiętać, że generowane przez Asystenta treści mogą wymagać dalszej redakcji i dopasowania do indywidualnych preferencji i stylu sklepu. Asystent może służyć jako narzędzie wspomagające, jednak ostateczne decyzje dotyczące treści powinny być podejmowane przez Ciebie.

*Asystent AI dostępny jest tylko w sklepach w wersji Premium, Business oraz w platformie kursowej.