Zarządzanie stawkami VAT

Moduł WooCommerce umożliwia zarządzanie stawkami VAT i ich przypisanie do produktów.

WooCommerce -> Ustawienia -> Ogólne

 

 

 

 

 

 

Po włączeniu stawek podatkowych, pojawi się nowa zakładka „Podatek” w ustawieniach WooCommerce.

Tu możesz określić, czy wpisane ceny produktów mają zawierać podatek i zarządzać jego wyświetlaniem.
Poniżej podstawowe ustawienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli planujesz sprzedać produkt o niestandardowej stawce VAT (domyślnie 23%), to musisz skonfigurować obniżoną stawkę VAT.
W tym celu przejdź do zakładki „WooCommerce – Ustawienia – Podatek – Stawki: Obniżona stawka”.

W pierwszej kolejności, musisz dodać nowy wiersz. Następnie w polu Stawka % wpisz stawkę VAT np. 5% i odznacz „Wysyłka”.
Przykład poniżej: