Śledzenie postępów

Każdy kursant ma możliwość śledzenia swoich postępów. Informacja o postępach oraz możliwość oznaczania danej strony kursu jako ukończonej znajduje się na pasku na dole strony.

Domyślnie każda strona kursu jest wliczana w ogólne ujęcie procentowe postępu. Jeśli chcesz wykluczyć jakąś stronę kursu z tego ujęcia, np. stronę główną kursu czy strony z opisami modułów, wejdź w jej edycję i zaznacz opcję Wyłącz z obliczeń do wyliczania postępu znajdującą się na dole strony. 

Możesz także liczyć postęp w danym module niezależnie od całego kursu:

Postęp w kursie jako całość jest wtedy widoczny tylko na stronie głównej kursu.

Podgląd postępu kursantów

Możesz także obserwować postępy jakie robią Twoi kursanci. W tym celu przejdź do zakładki Kursy a następnie Postępy użytkowników. Tam, po wyborze konkretnego kursu, możesz sprawdzić postęp poszczególnych użytkowników w ujęciu ogólnym. Po wejściu w przycisk Sprawdź, widoczny obok danego użytkownika, zobaczysz, które lekcje / moduły zostały przez niego oznaczone jako ukończone, a które nie.

Możesz zaznaczyć wybranych użytkowników i wyeksportować ich dane do pliku CSV. Taki plik możesz wykorzystać np. do stworzenia grupy mailingowej i motywowania wybranych kursantów do realizacji kursu.