Quizy i Certyfikaty

Aby dodać nowy Quiz lub edytować już istniejący, przejdź do zakładki Quizy w menu bocznym panelu zarządzania.

Możesz zadecydować czy użytkownik może po rozwiązaniu quizu widzi które odpowiedzi były prawidłowe a które nie zaznaczając lub nie opcję Pokaż punkty odpowiedzi.

Po utworzeniu quizu możesz umieścić go w dowolnej części kursu za pomocą shortcode`u widocznego pod każdym quizem (shortcode wklejasz w tekście lub w widgetcie o nazwie „Shortcode”).

W zakładce Rozwiązane quizy możesz podglądać jak radzą sobie uczestnicy.


Certyfikat jest opcjonalny do każdego quizu, a jego generowanie jest zależne od uzyskanego wyniku.
Każdy certyfikat po wgraniu możesz pobrać testowo bezpośrednio z poziomu ustawień quizu.

Dodatkowe funkcje:

  • W przypadku długich tytułów, możesz przenieść tekst do nowej linii za pomocą znacznika <br> umieszczonego w treści.
  • Możesz także wstawić aktualną datę umieszczając znacznik {currentDate} w treści.
  • W polu numer 5 możesz dodać przycisk wraz z linkiem, który będzie się pokazywał po prawidłowym wypełnieniu quizu.


 

 

Aby certyfikat generował się prawidłowo, Twój plik graficzny (np. jpg, png), stanowiący tło certyfikatu, powinien mieć poniższe parametry:

szerokość: 2245 px
wysokość: 1587 px
dpi: 192

POBIERZ WZÓR