Polecenie ping oraz traceroute

Co to jest  polecenie Ping?

Polecenie Ping jest używane w sieciach komputerowych do sprawdzenia dostępności i czasu odpowiedzi urządzenia lub hosta w sieci. 

Można go z powodzeniem używać również do diagnozowania czasu połączenia pomiędzy naszym urządzeniem a stroną internetową.

Narzędzie to wysyła krótki komunikat do danego urządzenia (np. serwera na którym jest strona internetowa) i oczekuje na odpowiedź.

Ping pozwala sprawdzić:

  • Dostępność: pozwala sprawdzić, czy dany komputer, serwer lub urządzenie sieciowe jest dostępne w sieci. Jeśli odpowiedź jest otrzymywana, oznacza to, że urządzenie jest osiągalne.
  • Czas odpowiedzi (ping time): pokazuje czas, jaki potrzebuje pakiet danych, by dotrzeć z jednego urządzenia do drugiego i wrócić z powrotem. Czas jest podawany w milisekundach (ms).
  • Diagnozowanie problemów: wyższy czas odpowiedzi lub brak odpowiedzi może wskazywać na problemy z komunikacją pomiędzy naszym urządzeniem a np. serwerem www.

Jak używać polecenia Ping?

Większości komputerów ma możliwość wywołania polecenia ping z tzn. konsoli lub wiersza poleceń (terminal).

Aby uruchomić taki terminal w systemie Windows, wystarczy w wyszukiwarkę systemową wpisać tekst cmd. 

Powinna pojawić się aplikacja wyglądająca podobnie jak na poniższym zdjęciu.

pastedGraphic.png

Aby sprawdzić czas komunikacji pomiędzy naszym komputerem a np. stroną internetową w terminalu wpisujemy polecenie ping nasza-domena.pl

pastedGraphic_1.png

 

Zastosowanie polecenia Traceroute / Tracert.

Polecenie traceroute pokazuje nam, jaką drogę pokonuje pakiet pomiędzy naszym urządzeniem a np. serwerem www. 

Umożliwia zlokalizowanie wszystkich punktów pośrednich (routery), przez które przechodzi pakiet, zanim dotrze do docelowego urządzenia. 

Polecenie służy do diagnozowania problemów z siecią, określania opóźnień czy sprawdzania tras pakietów. Możemy np. dowiedzieć się jakie urządzenie spowalnia  komunikację ze sprawdzanym urządzeniem sieciowym.

Jak używać polecenia tracert?

Podobnie jak w przypadku polecenia ping wpisujemy je w otwartym terminalu (wiersz poleceń). Polecenie wydajemy poprzez wpisanie tracert nasza-domena.pl