Masowe przydzielanie dostępu

Aby przydzielić dostęp do danego kursu wielu użytkownikom na raz,  wejdź do zakładki Kursy a następnie Masowe przydzielanie dostępu do kursów.

W tym miejscu wybierz kurs do którego zostaną przypisani użytkownicy, a następnie dodaj plik w formacie CSV zawierający dane użytkowników, których chcesz przypisać do danego kursu.

Plik musi mieć odpowiedni format:

  1. Pierwszy wiersz to wiersz nagłówka
  2. Pierwsza kolumna powinna zawierać adres email
  3. Druga kolumna powinna zawierać datę ważności kursu dla danego adresu email w formacie 01.01.2012 23:59
  4. Średnik (;) jako separator danych

Uwaga: wtyczka nie tworzy kont użytkowników. Jeśli chcesz przypisać kurs do nowych użytkowników musisz ich najpierw stworzyć lub zaimportować.