MailerLite – przypisanie kursanta do wybranej grupy w MailerLite.

Funkcja jest aktywowana na życzenie i jest dostępna w ramach usług LMS i Sklep Online.
Wyślij nam zgłoszenie przez Panel Klienta.

Do aktywowania wymagane jest przesłanie nam klucza API z MailerLite.

Po aktywowaniu, wybór grupy będzie możliwy podczas edycji produktu w zakładce „Kursy”, w polu „Przypisz do grupy ML po zakupie”.