Konfiguracja modułu rezerwacji

Moduł rezerwacji jest dostępny jedynie w ramach usług LMS i Sklep Online (Business i Premium).

Po aktywacji modułu rezerwacji, w kokpicie będzie widoczna nowa zakłada „Amelia”. Tu znajdzie ustawienia dla swoich usług.

 1. Pulpit – Tu zobaczysz podstawowa informację odnośnie sprzedaży.
 2. Kalendarz – wyświetlą zaplanowane konsultacje w widoku na miesiąc.
 3. Konsultacje – wyświetla wszystkie zaplanowane konsultacje.
 4. Szkolenia – zakładka dotyczy szkoleń dla własnych pracowników.
 5. Doradcy – jest to jedna z kluczowych zakładek.
  W pierwszej kolejności musisz stworzyć doradcę, do którego później będzie można przypisać usługi.
  W trakcie tworzenia doradcy, należy uzupełnić podstawowe dane, opis i godziny pracy.
 6. Usługi – jest to jedna z kluczowych zakładek.
  W tej zakładce możesz tworzyć usługi, które będą możliwe do zarezerwowania przez kalendarz.
  Jako pierwsze, należy utworzyć pierwszą kategorię i następnie pojawi się przycisk „+Dodaj usługę”.
  W zakładce „Szczegóły” wymagane jest uzupełnienie nazwy, kategorii i wybranie doradcy.
  Zakładka „Duration & Pricing” służy do określenia czasu trwania i ceny usługi.
 7. Lokalizacje – tu możesz dodać lokalizację, gdzie będą odbywać się spotkania.
 8. Klienci – tu wyświetlą się wszyscy dotychczasowi klienci z modułu rezerwacji.
 9. Finanse – tu wyświetlą się informację odnośnie sprzedaży.
 10. Powiadomienia – jest to jedna z kluczowych zakładek.
  Po wejściu w zakładkę, wyświetlą się powiadomienia, które są wysyłane z poziomu sklepu. W pasku po lewej stronie, możesz wybrać dowolne powiadomienie i dostosować jego treść.
 11. Dostosuj – w tej zakładce możesz dostosować wygląd Twojego formularzu zapisu/kalendarza.
 12. Ustawienia – jest to jedna z kluczowych zakładek.
  Po wejściu w ustawienia, zobaczysz kolejne pod menu. Poniżej wskażę te, najważniejsze:

  Ogólne – tu ustawisz domyślny przedział czasowy dla spotkań.
  Firma –  tu uzupełnisz dane o firmie.
  Płatności – tu zmienisz walutę i pamiętaj zaznaczyć „WooComerce -> usługa WooCommerce”. Przycisk wyświetli się poniżej.
  Integracje – tu możesz dodać integrację z Google Kalendarz, jeśli chcesz, aby spotkania automatycznie dodawały się do kalendarza Google.