Jak zarządzać stanem magazynowym WooCommerce.

Moduł WooCommerce umożliwia zarządzeniem stanem magazynowym.

Jeśli liczba produktów będzie ograniczona np. produkty fizyczne, to musisz włączyć stan magazynowy.
W tym celu przejdź do zakładki WooCommerce -> Produkty -> Magazyn. Zaznacz checkbox Włącz zarządzenie stanem magazynowym  i zapisz ustawienia.

W polu Wyświetlanie stanu magazynowego możesz określić, czy stany magazynowe maja być widoczne na stronie produktu:
Zawsze pokazuj stany magazynowe magazynie, np. “12 na stanie” – zawsze widoczna jest informacja o pozostałym stanie magazynowym.
Pokazuj tylko niski stan magazynowy, np. “Tylko 2 w magazynie” – informacja o stanie magazynowym widoczna tylko po osiągnięciu niskiego progu magazynowego ustawionego powyżej.
Nigdy nie pokazuj stanów magazynowych – brak informacji o stanach magazynowych w sklepie.
Gdy zarządzenie stanem magazynowym jest już włączone, to w ustawieniach produktu, pojawi się nowa zakładka „Magazyn”, w której możesz określić liczbę dostępnych sztuk.