Jak ustawić automatyczną odpowiedź?

Aby ustawić automatyczną odpowiedź (np. o urlopie) wykonaj kolejno:

  1. Zaloguj się do poczty online (poczta.hashmagnet.pl).
  2. Przejdź do zakładki „Ustawienia” w lewym menu.
  3. Przejdź do zakładki „Filtry” i tam w oknie po prawej stronie użyj opcji „Utwórz„.
  4. Dodaj nazwę filtra, ustal zakres oraz akcję jaką filtr ma wykonać i zapisz zmiany.