Jak ustawić automatyczną odpowiedź?

Aby ustawić automatyczną odpowiedź (np. o urlopie) wykonaj kolejno:

  1. zaloguj się do poczty online (poczta.hashmagnet.pl).
  2. przejdź do zakładki Ustawienia w lewym menu,
  3. następnie przejdź do zakładki Filtry i tam w oknie po prawej stronie użyj opcji Utwórz,
  4. dodaj nazwę filtra, ustal zakres oraz akcję jaką filtr ma wykonać i zapisz zmiany.