Jak stworzyć produkt z wariantami

W celu stworzenia produkt z wariantami w WooCommerce, przejdź do zakładki „Produkty – Wszystkie produkty”.

 1.  Dodaj nowy produkt lub edytuj istniejący,
 2. Wprowadź podstawowe informacje o produkcie,
 3. Ustaw produkt jako „Produkt z wariantami”. Przewiń w dół do sekcji „Dane produktu”. Z rozwijanego menu wybierz opcję „Produkt z wariantami”,
 4. Dodaj atrybuty np. Kaloryczność i je zapisz
 5. Utwórz warianty na podstawie atrybutów:
  • Przejdź do zakładki „Warianty” w sekcji „Dane produktu”.
  • Wybierz przycisk „Wygeneruj warianty” i potwierdź przyciskiem „OK” w pojawiającym się oknie dialogowym
 6. Skonfiguruj warianty:
  • Po utworzeniu wariantów, rozwiń każdy wariant, klikając na trójkątną ikonę obok niego.
  • Dla każdego wariantu ustaw następujące informacje:
   • Cena normalna: Wpisz cenę dla danego wariantu.
   • Cena promocyjna (opcjonalnie): Wpisz cenę promocyjną, jeśli ma być oferowana.
   • Stan magazynowy: Wprowadź ilość dostępnych sztuk dla danego wariantu.
   • Waga, wymiary, zdjęcie (opcjonalnie): Uzupełnij te informacje, jeśli różnią się między wariantami.
 7. Opublikuj produkt:
  • Po skonfigurowaniu wszystkich wariantów, przewiń do góry i kliknij przycisk „Opublikuj” po prawej stronie ekranu.