Jak eksportować zamówienia z WooCommerce

Na życzenie instalujemy dodatek, który umożliwia eksport danych z zamówień.

W celu wykonania eksportu zamówień, przejdź z kokpitu do zakładki „WooCommerce -> Export Orders”.

W polu „Order statuses” są dodane statusy zamówień. Jeśli chcesz wykonać eksport wyłączenie zrealizowanych zamówień, pozostaw w polu tylko „Zrealizowane”.

Zakładka „Filter by product” możesz określić, czy eksport ma zawierać dane tylko dla konkretnego produktu.

Po ustawieniu filtrów dla eksportu, na dole należy kliknąć „Export” w celu wygenerowania pliku.