Integracja z serwisem fakturownia.pl

Aby zintegrować szklep lub platformę LMS z serwisem fakturownia.pl należy zalogować się do ich panelu klienta i przejść do zakładki Ustawienia -> API.

Kliknąć przycisk Zobacz, aby przejść do wygenerowanych tokenów.

Nawisnąć przycisk Dodaj nowy Token.

Aby nasza strona była zintegrowana z fakturownią konieczny jest token z prefiksem.
Należy właśnie taki wybrać z rozwijanej listy.

Opis możemy dodać dowolny, jest on w celach identyfikacyjnych, do czego jest wykorzystywany token.
Jest to przydatne w momencie kiedy mamy kilka tokenów.

Na koniec klikamy Zapisz i kopiujemy wygenerowany token.

Teraz przechodzimy do kokpitu naszego sklepu lub platformy LMS.
Przechodzimy do zakładki Twoje Faktury -> Ustawienia.

Wybieramy zakładkę Fakturownia.pl.

W górnej części zaznaczamy opcję Włącz fakturownię i wklejamy wygenerowany token.

Jeśli nie jesteśmy vatowcem, to zaznaczamy opcję Jestem nievatowcem.
Natomiast jeśli jesteśmy vatowcem, to poniżej wpisujemy swój numer NIP i klikamy na Zapisz zmiany.

Na koniec możemy przejść do zakładki Ustawienia Ogólne i upewnić się, że np. scenariusz generowania faktur jest taki jaki chcemy oraz przy jakim statusie zamówienia mają się one generować.

Po włączeniu integracji możemy wykonać zamówienia testowe, aby sprawdzić czy faktury się generują.

W przypadku problemów zachęcam do kontraktu poprzez zgłoszenie z naszą obsługą techniczną.

Ważne.
Faktury nie są przechowywane i wysyłane do klienta po stronie sklepu, za te czynności odpowiada serwis obsługujący faktury np. fakturownia.pl.
Po stronie sklepu można tylko sprawdzić czy faktura została wygenerowana. W tym celu należy przejść do zakładki Twoje Faktury -> Faktury.