Edycja wyglądu strony dla wersji mobilnej

Aby przejść do edycji strony w wersji mobilnej, należy kliknąć:

Jeśli przy danym parametrze jest symbol np. telefonu, to zmianę wykonujemy tylko dla wersji np. mobilnej, zmiana dla wersji komputerowej pozostanie bez zmian.
Przykładowe elementy, które możemy edytować dla wersji mobilnej:

Np. jeśli chcemy zmienić wielkość czcionki pola testowego tylko dla wersji mobilnej, wystarczy kliknąć: