Edycja wielu produktów jednocześnie WooCommerce

Moduł WooCommerce umożliwia edycję masową produktów.

Jeśli musisz przypisać kilka produktów do tej samej kategorii lub chcesz obniżyć ich cenę, to jest to możliwe dzięki funkcji edycji masowej.
Aby skorzystać z tej funkcji, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do sekcji „Produkty” w menu po lewej stronie.

2. Zaznacz produkty, które chcesz edytować. Możesz to zrobić, zaznaczając pola wyboru obok nazw produktów.

3. Wybierz opcję „Edytuj” z rozwijanego menu „Działania zbiorcze” znajdującego się nad listą produktów. Następnie kliknij przycisk „Zastosuj”.

4. Następnie wyświetli się ekran masowej edycji. Na tym ekranie możesz zmienić różne właściwości produktów, takie jak kategorie, ceny, stany magazynowe i inne.

  • Aby przypisać produkty do nowej kategorii: W sekcji „Kategorie” zaznacz odpowiednie kategorie.
  • Aby obniżyć ceny produktów: W sekcji „Cena normalna” lub „Cena promocyjna” wprowadź nową wartość cenową.

5. Po dokonaniu wszystkich zmian kliknij przycisk „Zaktualizuj”.

To spowoduje zastosowanie wybranych zmian do wszystkich zaznaczonych produktów. Masowa edycja w WooCommerce pozwala zaoszczędzić czas i ułatwia zarządzanie większą liczbą produktów jednocześnie.