Edycja powiadomienia e-mail

Jeśli chcesz edytować e-mail z linkiem do kursu, który jest wysyłany do Klienta po opłaceniu zamówienia, wejdź w zakładkę WooCommerceUstawienia – E-maile, a następnie wybierz z listy pozycję E-mail z linkiem do płatnych treści. W tym miejscu możesz edytować tytuł, nagłówek e-maila, a także dodać dodatkową treść, która ma się w nim znaleźć.

jak zrobić kurs online