Edycja menu

Aby dodać nowe menu lub edytować istniejące, wejdź do zakładki WyglądMenu.

Tam możesz za pomocą przycisku Utwórz nowe menu (1) dodać zupełnie nową nawigację lub z pomocą listy rozwijanej (2) wybrać istniejące menu do edycji:
Ważne: jeśli jakiegoś elementu nie widać w po lewej stronie (3), upewnij się, że jest on aktywny w dziale Opcje ekranu (4).

woocommerce edycja menu

Jeśli chcesz utworzyć podmenu do pozycji głównej menu, musisz przesunąć myszką dany element w prawo względem elementu głównego. Poniżej znajdziesz przykładowy film pokazujący jak dodać kategorię do menu a następnie podkategorię do tej pozycji.